லோகேஷ்வரனின் இயக்கத்தில் ‘அசைமிட்டாய்’ குறுந்திரைப்படத்தின் முதல்பார்வை வெளியானது…