அஜந்தனின் இயக்கத்தில் ‘ஏணை

அஜந்தனின் எழுத்து மற்றும் இயக்கத்தில் வெளியாகவுள்ள புதிய படைப்பு, ‘ஏணை’.

ஒளிப்பதிவு – Govi sun. செம்மையாக்கம் – Shankar. இசை – Anistan

கலைஞர்களின் இந்த புதிய முயற்சி வெற்றிபெற தமிழிதழின் வாழ்த்துக்கள்.