யாழ்ப்பாண ஊருக்குள்ளே.. | Jaffna Songதிரு.பரராசசிங்கம் தாயாரித்து ரவி அச்சுதன் இயக்கத்தில் 2007இல் உருவான ஒரு ஈழத்துப்படைப்பான “மலரே மௌனமா” எனும் திரைப்படதிலமைய்ந்த ஒரு பாடல்.
This Song From Movie name is”Malare Mounama” Produced by Pararajasingam, Cinemotography, Editing & Directed by Ravi Atchuthan – 2007

Mudhal Mudhalai – Usha Raj – A Prashan Jayatheepam Production

…the full Song is free to download @ www.prashanjayatheepam.com Credits:- Produced / Composed / Arranged & Orchestrated by Prashan Jayatheepam String Arrangements – Prashan Jayatheepam Lyrics — Dayan Shan Santoor & Mandolin — Maestro Mandolin Shrinivas Slovenian Zither — Alenka Pavla Mixed & Mastered by Saishiva & Deyo @saindeyo productions. Video Editing — Rajbavan Special…

Toy Story – TS-PRODTS-PROD : https://www.facebook.com/tsprodmusic/

dancers: Elodie, Tina, Doly, Vinoji-nagu, Ladyleye, Suranya
choregraphy : Doly
cinematography: Hari Bala & Anukshan Jeyarajah
edited by: Anukshan Jeyarajah – J.R. Mediaworks
directed by: Hari Bala – Dark Sting Entertainment